Under 2017 har vi genomfört en investering inom ostproduktionen för att kunna hantera en större volym ost än tidigare på ett effektivare sätt samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Bakgrunden är den mycket glädjande ökningen av efterfrågan på vår ost.

Finansieringen av denna investering har skett, dels med egna medel och dels med ett stöd från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.