Wrångebäck Sweden

Nordens första ost med skyddad ursprungsbeteckning – SUB

Vi är väldigt glada och stolta över att Wrångebäcksosten har fått en SUB. För oss betyder det att osten av idag och dess historia har fått en utmärkelse och ett godkännande av stort värde. Att vårda denna mattradition präglar hela Almnäs verksamhet idag.

Läs mer: Almnäs SUB folder

Wrångebäcksosten är en klassisk svensk hårdost som tillverkas efter samma recept som man gjorde på Almnäs redan på 1880-talet och ända fram till 1961. I äldre litteratur kan man läsa att Wrångebäcksosten var urtypen för det som kom att kallas ”storpipig herregårdsost”.

Varumärket ”Wrångebäck Sweden, som också sedan dess pressats in på ostens sida, registrerades den 8 april 1889. Wrångebäcksosten är därmed Sveriges äldsta registrerade ostvarumärke.

Efter ett kortare uppehåll på 47 år fick vi hjälp av Hans Stiller, vår förre mejerist som då var 82 år gammal, att rekonstruera receptet till Wrångebäcksosten. Vi har till och med använt osthyllorna från det gamla mejeriet och därmed fört över bakteriekulturerna som fortfarande fanns kvar i plankorna. På så vis har vi en obruten kedja av bakteriekulturer som går minst 150 år bakåt i tiden.

Wrångebäcksosten väger ungefär 8 kg och är 31 cm i diameter. Fram till 1961 var osten vaxad men vi har valt att göra den som vid tiden innan paraffinet kom in i bilden vid förra sekelskiftet och tvättar ytan på samma vis som med Almnäs Tegel.

Doften är lätt syrlig. Man får associationer till mjölk och varm uppbunden ladugård. Wrångebäcksost har en lätt syrlig, komplex, smak av umami och munkänslan är mör och knastrig. Lagringstiden är mellan 10 – 15 månader. Det finns mycket spännande att berätta ur Wrångebäcksostens långa historia. Bla. serverades den vid den avskedsmiddag på Trädgårdsföreningen i Göteborg som hölls för Ingenjör Andrée och hans kamrater före den första avfärden till Spetsbergen 1896.

Den serverades också i samband med högtidlighållandet av 500-års jubiléet för den första svenska riksdagen 1935 samt vid en välgörenhetstillställning i Hagaparken som organiserades av Prinsessan Sibylla.

2018 vann Wrångebäcksosten Silver på World Cheese Awards som hölls i Bergen, Norge.