Vill du jobba Almnäs

Vi söker kontakt med dig som delar våra värderingar om personligt ansvar och engagemang. På Almnäs Bruk blir du en del i ett mycket trevligt gäng och får utmärkta möjligheter att utvecklas och lära dig allt om hur man driver ett modernt ekologiskt jordbruk med både växtodling och djurhållning.

Är du intresserad av att veta mera om jobbmöjligheterna på Almnäs, skicka en kort presentation av dig själv till någon av våra driftledare.

Driftledare mjölkproduktion
Christine Hultén, 0737071725, ch@almnas.com

Driftledare växtodling
Björn Esplund, 0705672003, be@almnas.com