Jordbruk

Växtodling, underhåll av maskiner och byggnader.

Almnäs är ett ekologiskt jordbruk vilket innebär att vi inte använder konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller kemiskt betat utsäde. Det innebär också att man på många andra sätt försöker samspela med naturen genom att tex. inte putsa vägkanter och åkerkanter för tidigt vilket gynnar fåglar, djur som alla behöver orörda barnkamrar. Vi försöker även på många andra sätt att gynna insekter vilket man har stor nytta av bland annat i samband med pollinering.
I huvudsak odlar vi foder till Almnäs djur, såsom gräs till bete och ensilage, olika sädesslag, bönor och andra baljväxter till kraftfoder.

Vi odlar även raps som vi säljer för att den sedan ska pressas till matolja. Dessutom odlar vi spelt, råg och vete som säljs som brödspannmål.