Ysteriet

Efter en lyckad självbetjäningen utomhus är den fortsatt tillgänglig alla dagar i veckan. Välkommen hit att köpa ost!

Tillverkningen av ost på Almnäs Bruk återupptogs den 21 oktober 2008 efter ett uppehåll sedan 1961. Det är det fjärde kända ysteriet i Almnäs historia och vi vet med säkerhet att osttillverkningen existerade redan på 1830-talet.

Verksamheten är inrymd i det f.d. Bränneriet som uppfördes 1770 som just brännvinsbränneri men som under årens lopp byggts om ett antal gånger och också använts som tork och magasin för spannmål samt militärförråd. Spåren av de tidigare sätt som byggnaden använts på finns överallt och vi har vinnlagt oss om att inte ta bort dem eftersom de berättar mycket om byggnadens historia.

Tekniken, ystkar, ostpressar med mera har vi hämtat i Schweiz. Ystkaret är gjort av koppar vilket anses bidra positivt till ostens kvalitet. Även presskaret är speciellt eftersom det tillverkats enkom för vårt behov med möjlighet att göra både runda och fyrkantiga ostar och även med möjlighet att pressa under vasslens yta vilket är nödvändigt för Wrångebäcksosten.

Investeringen tog två år att genomföra och den bjöd på en hel del spännande moment. Bla. har vi hittat rester efter brännvinstillverkningen under golvet och sågat oss igenom 1,5 meter stengrund. Vi har återanvänt ursprungliga material där så varit möjligt och lagt stor vikt vid estetiken. Lagren är tex uppförda som rum inuti byggnaden av gammalt tegel från Almnäs vilket även är bra för osten.

Läs mer om våra ostar: