Mjölk

Gårdens hjärta

I många hundra år har kon stått i centrum på Almnäs. Det är tack vare korna som vi har ett öppet och varierat kulturlandskap med stor biologisk mångfald. Det är korna som utgör förutsättningen för det ekologiska kretsloppet där fodret vi har odlat och utfodrat dem med kommer tillbaka ut på fälten i form av gödsel som ger näring till nästa skörd. Det är också därför vi är så många som arbetar på Almnäs, 25 personer. Korna, kvigorna och kalvarna behöver foder och skötsel varje dag, året om. Dessutom behöver de tak över huvudet under vinterhalvåret vilket skapar en hel del underhållsarbete.

Resultatet är mjölk, en levande produkt, som i sin naturliga form är unik för Almnäs. Det är vår terroir och vi använder den och bara den för att tillverka våra ostar.

Vår mjölkproduktion följer KRAVs regler för ekologisk mjölkproduktion. Ambitionen i ekologisk mjölkproduktion är att djuren i största möjliga mån ska kunna följa sitt naturliga beteende. Därför finns en rad regler som vi har förpliktigat oss att följa som bla berör foder, betesgång och kalvarna. Efter 18 år har det för oss blivit en självklarhet och när korna släpps ut på bete i april så känns det att det är så här det ska vara.