Under 2016 genomfördes en investering i ett Förnödenhetslager till mjölkproduktionen och en betongyta utanför ladugård där korna går in och ut.
Lagret är till för att kunna köpa större poster insatsvaror vilket ger lägre priser och dessutom bättre konkurrenskraft, det blir också energibesparing vid transporterna då man kan utnyttja bil och släp istället för bara bil. Därtill räknar vi med avsevärt mindre spill vilket är fördelaktigt såväl ur miljö- som ekonomiskt perspektiv. Betongplattan utanför ladugården förbättrar djurmiljön avsevärt och underlättar uppsamlingen av gödsel och urin.
Finansieringen av denna investering har skett, dels med egna medel och dels med ett stöd från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.