Under 2019 genomfördes en investering i Almnäs ysteri i syfte att utöka kapaciteten med en tredjedel. Efterfrågeökningen på våra ostar har glädjande nog varit så omfattande att tiden inte riktigt har räckt till och ett behov av att kunna producera mer har förelegat under något års tid. Genom att köpa in 2 nya s.k. Etagepressar och genomföra en ombyggnad av vårt förpresskar är det nu möjligt att tillverka 48 ostar per batch istället för som tidigare 36 stycken.

Finansieringen av denna investering har skett, dels med egna medel och dels med ett stöd från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.