Goda nyheter – Vi återupptar traditionen med julmarknad i gula magasinet och salpeterladan 🤗