Almnäs bruk AB har erhållit investeringsstöd för en utökning av vårt ostlager samt inköp av en robot för hantering av vår ost.