Elnät och elhandel

Almnäs Bruk äger elnätet på landsbygden direkt söder om Hjo tätort.

Vi förbrukar själva ungefär 40% av den kraft vi köper in. Nätet har ca 310 abonnenter, huvudsakligen lantbruk och privata hushåll samt fritidsbostäder.

Ett vindkraftverk, beläget på Hjällö gård är anslutet till nätet. All el som distribueras är så kallad grön förnybar el.