Skogstjänster och virkeshandel

Almnäs Bruk bedriver sedan många år tillbaka en omfattande virkeshandel i Skaraborg med tonvikt på den östra delen. Leveranserna av virke och skogsprodukter går direkt till industrin; främst sågverk, pappersbruk samt värmeverk.

Vi planterar, röjer, gallrar och slutavverkar för våra uppdragsgivares räkning samt bedriver även viss rådgivning och hjälper till med naturvårdsåtgärder. Efter stormen Gudrun var vi i Växjötrakten under drygt ett halvår. Den gångna våren har vi planterat eller förmedlat över 150.000 skogsplantor. Då vi har en egen kylcontainer uppställd på gården har vi alltid fräscha plantor att erbjuda.

Almnäs egen skogsareal uppgår till ca 2000 ha produktiv skogsmark. Skogsmarken är uppdelad i sju skiften, där den större delen, ca 1800 ha, hänger samman med jordbruksmarken och bildar ett betydande område som utgör en stor del av Norra Fågelås.

Vi arbetar med andra skogsägares skog som med vår egen:

  • Långsiktighet. Alla åtgärder innan slutavverkning är investeringar i god tillväxt och ett gott slutresultat.
  • Oberoende. Vi är fristående från köparintressen och har ett gott kontaktnät och en tillräckligt stor handelsvolym för att få riktigt bra priser.
  • Känsla. Vi bryr oss om hur det ser ut i skogen efter avslutat arbete och glädjen i de natur- och skönhetsvärden som skogen ger oss.

Vi vill med andra ord utföra våra arbeten så att vi alltid är välkomna tillbaka.

Är du intresserad av att sälja eller köpa virke?

Vill du veta mera om Almnäs skogstjänster och virkeshandel eller erbjuda dina egna tjänster som entreprenör, slå gärna en signal till någon av våra skogsförvaltare.

Skogsförvaltare

Per Hulmarker 0703721769, ph@almnas.com

Simon Bylund 0706854014, sb@almnas.com