Jordbruk / Lantbruk

Idag odlas bland annat spelt, vårvete och råg på Almnäs.

Spelt (eller dinkel som det även kallas) är ett av de ursprungliga sädesslagen som har odlats i flera tusen år, men konkurrerats ut på senare år av modernt vete som ger högre avkastning. Varför är då spelt så intressant att odla?

Spelt är överlägset övriga sädesslag ifråga om näringsvärde. Det har ett lägre GI-värde och innehåller mera protein, fler essentiella aminosyror och mera antioxidanter än vanligt vete.

Spelt passar utmärkt att odla ekologiskt. Det trivs bra även i bistrare klimat och på magra jordar utan behov av konstgödsel. Kornet har dessutom ett kraftigt skal som skyddar kärnan mot skadegörare och sjukdomsangrepp både under växtperioden och lagringen, vilket ger en ren slutprodukt och minskad spridning av kemikalier, eftersom inga växtgifter behöver användas.

Den spelt som odlas på Almnäs heter Zollern.