Almnäs Bruk

Almnäs är en mycket gammal gård med rötter i medeltiden. Gården nämns för första gången i ett pärmebrev till den Äldre Västgötalagen daterat den 14 augusti 1225. Där beskrivs hur munkarna i Alvastra kloster träffade häradshövdingen och lagmännen i Västergötland för att staka ut gränserna för en del av det som sedan kom att bli Almnäs.

Från medeltiden och fram till 1527 tillhörde Almnäs alltså Alvastra kloster. 1527 genomdrev Gustav Vasa reformationen och Almnäs kom att tillhöra Kronan till 1587 då Margareta Axelsdotter Natt och Dag genom byte med Johan III sammanförde 12 hemman som i allt väsentligt är Almnäs av idag.

Under århundradena har en rad adelsätter ägt Almnäs bland vilka de för gården mest betydelsefulla kan nämnas Sparre, Posse, Stackelberg och Dickson. Sedan 1916 ägs Almnäs av familjen Berglund.

Huvudbyggnaden uppfördes av Wolther Reinhold Stackelberg sannolikt från 1766 och ett antal år framåt. På Almnäs finns också en rad andra kulturbyggnader i form av ekonomibyggnader och bostäder, uppförda under 1700- och 1800-tal

Almnäs totala aréal är 3 581 hektar, varav 1 985 skog, 1031 hektar åker och beten, 250 hektar övrig mark samt 315 hektar vatten. Hela jordbruket är KRAV-certifierat och skogsbruket har FSC-certifiering. Vi har ca 800 nötkreatur varav 375 mjölkkor och resten ungdjur.ärtligt välkomna!